Володимир  Степаненко

 

(Повторне попередження. Перше було в січні 2012р.:
 «ЯК ВІДВЕРНУТИ КІНЕЦЬ СВІТУ»)

17 червня відзначається День боротьби з опустелюванням і посухою. У цей день, 17.06.1994 року, ООН прийняла Конвенцію по боротьбі з опустелюванням.

З роками проблема стає все серйознішою — фахівці вважають, що втрата родючого шару уже загрожує одній третині всієї поверхні землі.

При очікуваному зростанні населення планети, найближчим часом буде потрібно подвоєння виробництва продовольства. При наявних темпах опустелювання, за 50 років можна втратити близько одного мільярда гектарів орних земель (з наявних півтора мільярдів), тому замість збільшення посівної площі вдвічі, можна отримати її скорочення втричі.

Зміна клімату планети, (зокрема пов’язане з діяльністю людини глобальне потепління), а також безпосередній негативний вплив діяльності людей на саму природу спричиняють зростаючу інтенсивність опустелювання.

Довідка:

Внаслідок вирубування лісу його площа за історичний час скоротилася більш ніж на 2/3, а в наш час щорічно від пожеж і вирубок вона меншає на 110000 кв. км (площа, як у Болгарії).

На межі повного зникнення знаходяться дощові тропічні ліси, що є опорними екосистемами на планеті, які протягом останніх 20-ти мільйонів років практично перебували в незмінному стані, тобто пережили три великі вимирання, що передували нинішньому.
Щорічно в результаті опустелювання втрачається 120000 кв. км землі – територія за площею більша Болгарії.
Судячи з усього, сучасна площа пустель, в яку потрібно включати міста, дороги та інші споруди, досягла таких розмірів, які не відзначалися навіть в періоди найбільш глибоких планетарних криз. 

Розкопки різних геологічних епох свідчать про кілька тотальних вимирань на Землі, пов’язаних з космічними катастрофами.

Зараз відбувається процес сповзання світу до нової Вселенської Катастрофи, внаслідок якої має відбутися тотальне вимирання вищих форм життя не через космічні чинники, а через бездумну (і в величезній мірі безглузду) діяльність людини.

На шляху до Вселенської Катастрофи може статися ряд локальних катастроф, пов’язаних з ігноруванням екологічних загроз, зокрема: локальні кліматичні катаклізми, війни за продовольчі ресурси, міжетнічні конфлікти, пов’язані з екологічними міграціями та ін., якщо людство буде і далі керуватися споживацькими цінностями і «авосєм».

Ці конфлікти і війни будуть лише маскувати сповзання до Вселенської Катастрофи.

Ще в 60-і роки минулого сторіччя вчені визначили критичну чисельність населення Землі в 6,5 млрд. душ. Ми вже маємо 7 млрд. і прогноз на 2025 рік – 9 млрд. (На мою думку це залишиться лише прогнозом: якщо не будуть прийняті відповідні термінові заходи – Вселенська Катастрофа може відбутися раніше).

ОСНОВНИЙ ЧИННИК СПОВЗАННЯ ДО ВСЕЛЕНСЬКОЇ КАТАСТРОФИ – ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ ПЛАНЕТИ, в результаті чого ріст концентрації вуглекислого газу в атмосфері ПРИСКОРЕНО випереджає вивільнення кисню з атмосферного вуглекислого газу в результаті рослинного фотосинтезу.

І це викликає прискорене посилення «парникового ефекту» і, як наслідок – згубну зміну клімату.

Останні три роки в нашій місцевості відсутні заморозки «на Миколая» (20 травня), навпаки, спостерігається більш ранній на 2-4 тижні початок вегетації і в такій же мірі відтерміновується завершення вегетації рослин. Можна було би порадіти, якби процес потепління на цьому зупинився, але таке прискорення процесу зміни клімату за останні роки може свідчити лише про те, що «точка неповернення» наближається, а може вже й пройдена, і нове тотальне вимирання вже невідворотне…

Катастрофа – це спричинені зовнішніми чинниками такі руйнівні зміни рівноважної системи, за яких її повернення до нормального функціонування за рахунок внутрішніх ресурсів – неможливе. (Якщо можливе, то це лише криза).

Наслідки локальних земних катастроф ліквідуються за рахунок гуманітарної допомоги розвинутих країн ресурсами відновлення.

Вселенська катастрофа має незворотній характер, бо допомогу ззовні могли б надати лише надпотужні позаземні цивілізації, але…

Ця стаття має на меті наштовхнути науковців екологів, кліматологів, метеорологів, фізиків, теплотехніків, кібернетиків, математиків, програмістів (студентів, аспірантів, вчених) скласти математичну модель земної кліматичної системи, тобто встановити функціональну залежність темпів опустелювання від посилення «парникового ефекту», який спричиняється зростанням вмісту вуглекислого газу в атмосфері.

Потім за обраним критерієм стійкості визначити точку втрати системою стійкості (точки неповернення), встановити запас стійкості на даний момент і видати рекомендації урядам всіх країн про порядок і темпи дій, які дозволять відвернути сповзання світу до Вселенської Катастрофи.

Прослідкуємо причинно-наслідкові зв’язки параметрів такої математичної моделі в першому наближенні:

 – Зростання концентрації СО2 в атмосфері призводить до посилення «парникового ефекту» і зростанню середньої температури на поверхні Землі, що в свою чергу призводить до збільшення площ пустель, (відповідно до зменшення площ рослинного покрову планети), що в свою чергу призводить до скорочення об’єму фотосинтезу. А це сприяє подальшому зростанню концентрації СО2 в атмосфері, що призводить до ще більшого посилення «парникового ефекту», ще більшому зростанню температури і ще інтенсивнішому збільшенню площ пустель (відповідно черговому зменшенню площ рослинного покрову планети). Що в свою чергу призводить до чергового скорочення об’єму фотосинтезу і подальшому зростанню концентрації СО2 … Кільце замкнулось, і надалі, читаючи по колу, можна зрозуміти, що з кожним наступним витком середня температура на поверхні Землі зростає все інтенсивніше – наявний «позитивний»(в математичному розумінні) зворотний зв’язок між зростанням температури (що спричиняє опустелювання) і причинно-наслідковим кільцем згаданих параметрів.

– СИСТЕМА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ В КІЛЬЦІ ПОЗИТИВНОГО ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ МІЖ ФУНКЦІЄЮ І ПАРАМЕТРАМИ МАЄ ВТРАТИТИ СТІЙКІСТЬ.

Зростання концентрації СО2 напряму залежить від чисельності земного населення, тобто чисельності «споживачів».

Вибудовуємо ланцюг зв’язку між зростанням чисельності населення і зростанням концентрації СО2 в атмосфері:

–              Зростають об’єми виробництва продукції чорної металургії + СО2;
–              Зростають об’єми виробництва електричної енергії + СО2;
–              Зростають об’єми виробництва теплової енергії + СО2;
–              Зростає засвоєння кисню і пряме виділення СО2 людством внаслідок дихання;
–              Зростає засвоєння кисню і пряме виділення приблизно     подвійної
кількості СО2 свійськими тваринами внаслідок дихання;
–              Зростає виділення СО2 бактеріями в результаті переробки продуктів
життєдіяльності зростаючої чисельності людей і свійських тварин.

(На мою думку, СО2 біологічного походження за своїм об’ємом не поступається об’ємам його промислового походження).

Окрім парникового ефекту до глобального потепління додає свій вклад і виділення безпосередньо тепла в результаті діяльності людини – це тепло промислового походження (в тому числі опалення житла) та біологічного походження (тепло живих тіл та гниття гною). До того ж людина вивільняє сонячне тепло, мільйони років тому акумульоване в вугіллі і нафті, а також тепло ядерного розпаду.

Також людина прикладається до процесів опустелювання і своєю сільськогосподарською діяльністю. Скошена і зорана нива – половина літа пустеля. Буряки (та інше) рядочками – в міжрядді пустеля.

Хижацьке вирубування лісів з метою швидкої і легкої наживи знищує найефективніший зелений покрив, який справедливо називають легенями планети, натомість – скорочення відновлення кисню з вуглекислого газу…

Також треба буде передбачити супутні кліматичні ефекти і оцінивши їх, врахувати в формулах математичної моделі.

Це зокрема:

– підняття рівня світового океану в результаті танення льодовиків на твердих поверхнях вище рівня океану і затоплення плодючих земель;

– підвищене випаровування вод світового океану в атмосферу, а разом з посиленням вітрової активності посилення злив і спричинених цим стоків і паводків звимиванням плодючих ґрунтів в низини і ріки та опустелювання пагорбів;

– зміна теплоізолюючих властивостей атмосфери та зміщення рівноважної температури теплообміну між Землею і Космосом і т.д.

Також біологи повинні вказати межі кліматичних параметрів, згубних для життя людини.

Очевидні рекомендації щодо деяких невідкладних запобіжних заходів:

– згортання енергоємних виробництв;

– енергозбереження;

– пропаганда принципів здорового аскетизму і засудження принципів безмежного споживацтва;

– звернення до ООН про встановлення квот країнам на щільність населення у відповідності з ресурсними можливостями природи для підтримання рівноважної екосистеми на їхніх територіях…

А головне – здоровий глузд замість егоїзму.