Стратегічна мета: Побудова і утвердження сильної незалежної держави на принципах національного солідаризму.
                                                                  Це:
1.Однозначне вирішення питання міжнаціональних відносин в країні, а також статусу громадянства,– як впливових факторів системної кризи українства, українства як державотворчої нації і власника всіх національних багатств, а також факторів, які використали, як привід до військового втручання путінської держави в наші внутрішні справи.

2.Запровадження національних підходів в питаннях освіти, культури, виховання молоді, як запоруки відродження українських традицій і щасливого майбутнього нашого народу.

3.Забезпечення людяних прав і свобод, обов’язків і відповідальності для всіх соціальних верств і встановлення непереборних бар’єрів для досягнення ними своїх цілей у злочинний спосіб.

4.Структурування суспільства з метою набуття правосуб’єктності великих громадських спільнот і підготовки громадян до переходу від представницької демократії до прямого електронного врядування.

5.Запровадження три/чотири/рівневого адміністративного устрою з наділенням кожного рівня автономними повноваженнями і автономними податковими базами.

6.Запровадження всебічно обґрунтованої, демократичної, стабільної і прозорої, реактивної до фальсифікацій виборчої системи з рівними можливостями кандидатів.

7.Сильна незалежна держава має своїм фундаментом суспільну невідчужувану власність і соціальноорієнтовану ефективну економіку.

8.Звільнення держави від зовнішнього управління через створення внутрішньої стабільної фінансової системи, незалежної від диктату іноземних валют.

9.Надання Народній Конституції України антикорупційного імунітету і тенденцій його розповсюдження на все правове поле держави.

10.Створення механізмів внутрішньої системи самоконтролю в державі, як гарантії безконфліктності взаємовідносин громадянина і держави.

11.Нові (добре забуті старі) підходи до організації збройних сил України. Президент – представляє Україну у зовнішніх відносинах, а як Гетьман ЗСУ – є гарантом Конституції і захисником держави від зовнішніх і внутрішніх посягань.